Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Trà Thái Nguyên ( 250g x 20bag/carton), Nhãn hiệu: Duy Anh, NSX: Duy Anh ( Hàng mới 100%)&VN

BAO

33,25

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Trà túi lọc&

KG

6,5

HO CHI MINH

FOB

Chè Xanh ( Dried Green Tea Leave )&VN

KG

2,61

ICD TRANSIMEX SG

FOB

CHÈ ĐEN ĐÓNG TRONG 2340 BAO (10KGS/BAO). HÀNG ĐÓNG TRONG 02 CONTAINER 40'HC.&VN

KG

1,735

TAN CANG HAI PHONG

FOB

Chè đen BOP(20Kg/1 Bao; KRAFT Nhập khẩu)

KG

1,5

DINH VU NAM HAI

FOB

Chè đen PF1(62Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,55

CANG XANH VIP

FOB

Nguồn: VITIC