Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Trà khổ qua ( 100 hộp/thùng) - hàng mới 100%&VN

BARREL

93

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Hành lý cá nhân và Đồ dùng gia đình đang sử dụng: Trà uống

BAO

2

NULL

FOB

CHÈ XANH 9011 ( HÀNG MỚI 100% ĐÓNG 30KG/BAO)&VN

KG

3,95

TAN CANG HAI PHONG

FOB

Chè đen BP(58Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,66

DINH VU NAM HAI

FOB

CHÈ ĐEN OP110/FB030, ĐÓNG GÓI 23 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100%&VN

KG

2,11

CANG XANH VIP

FOB

Chè đen CTC PF ( Hàng đóng đồng nhất 60 kg/bao), mới 100%&VN

KG

1,08

CANG TAN VU - HP

FOB

Chè đen PF1, Hàng đóng đồng nhất 62 kgs/bao. Hàng mới 100%

KG

1,55

CANG XANH VIP

FOB

Chè đen BP(58Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,66

CANG XANH VIP

FOB

Chè đen CTC BOP đóng thùng, đã được ủ men, sấy khô, mới 100%. &VN

KG

1,163

DINH VU NAM HAI

FOB

Chè đen PF(62Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,67

NAM HAI

FOB

CHÈ ĐEN ĐÓNG TRONG 400 BAO (60KG/BAO). HÀNG ĐÓNG TRONG 01 CONTAINER 40'HC&VN

KG

1,22

DINH VU NAM HAI

FOB

Nguồn: VITIC