Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Trà khổ qua Vĩnh Tiến - (40 hộp x 200gr/hộp)/thùng, mới 100%&VN

BAO

86

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Trà&

TUI

2,2

HO CHI MINH

FOB

Trà khô&

KG

10

HO CHI MINH

FOB

Chè den BP(56Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,62

NAM HAI

FOB

CHÈ ĐEN ĐONG TRONG 400 BAO(60KG/BAO). HÀNG ĐÓNG TRONG 01 CONTAINER 40'HC&VN

KG

1,22

DINH VU NAM HAI

FOB

TRA LEN MEN 1 PHAN . NW: 18 KG/THÙNG CARTON. GW: 19.5 KG/THÙNG CARTON&VN

KG

4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CHÈ ĐEN OP110/FB030, ĐÓNG GÓI 23 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100%&VN

KG

2,11

DINH VU NAM HAI

FOB

Nguồn: VITIC