Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Trà nhãn hiệu MANGO COCONUT ( 100g gói ) ,hàng mới 100%&VN

CAI

0,56

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Chè Oolong khô 18kg/carton, 278 carton&VN

KG

15,4336

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Chè đen PD.Hàng đóng đồng nhất 64 kgs/bao. Hàng mới 100%

KG

1,66

DINH VU NAM HAI

FOB

Chè đen việt nam đóng trong 1008 bao PE/PP. Trọng lượng tịnh 25.00 kg/bao. Trọng lượng cả bì 25.20 kg/bao. Hàng đóng đồng nhất trong 02 container 40'hc&VN

KG

1,4

CANG HAI AN

FOB

Chè đen PF(64Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,55

DINH VU NAM HAI

FOB

Nguồn: VITIC