Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

TRÀ ĐÓNG GÓI

BAO

2

NULL

FOB

Trà Lá Dứa24 x 3.5oz (100g)CEAF&VN

BAO

15

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Chè xanh 8011 ( hàng mới 100% đóng 30kg/ bao)&VN

KG

3,7

TAN CANG HAI PHONG

FOB

Chè xanh Việt Nam 540 bao ( 35 kg/bao). Hàng mới 100%&VN

KG

1,7

DINH VU NAM HAI

FOB

CHÈ ĐEN ĐÓNG TRONG 480 BAO (36KGS/BAO). HÀNG ĐÓNG TRONG 01 CONTAINER 40'HC.&VN

KG

2,8

DINH VU NAM HAI

FOB

Chè đen PF1(62Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,55

CANG TAN VU - HP

FOB

Chè đen BP(58Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,66

DINH VU NAM HAI

FOB

Chè đen PD(64Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,57

TAN CANG HAI PHONG

FOB

Chè đen Việt Nam STD.B624 (A) FANNINGS, hàng mới 100%, &VN

KG

1,31

TAN CANG HAI PHONG

FOB

Trà đen FNG, hàng mới 100%&VN

KG

1,32

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC