Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Chè đen Việt Nam, hàng mới 100%, &VN

KG

1,4038

CANG XANH VIP

FOB

Chè đen PF1(62Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,55

CANG XANH VIP

FOB

Nguồn: VITIC