Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Chè xanh R.A Tam Đường đã sấy khô (25KG/ Bao) hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lượng 960 Bao.Mã chứng nhận đăng ký RA-G-009048&VN

KG

0,85

CANG XANH VIP

FOB

CHÈ XANH BPS/FG194, ĐÓNG GÓI 48 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100%&VN

KG

0,88

CANG DINH VU - HP

FOB

Chè đen PD(64Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,57

TAN CANG HAI PHONG

FOB

Chè đen PF1(62Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,55

DINH VU NAM HAI

FOB

Nguồn: VITIC