Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Chè xanh đóng gói sẵn, đã sấy khô, không ủ men ( 1gói = 1 Kg), nhãn hiệu Tân Cương, hàng mới 100%&VN

KG

25

HA NOI

FOB

Trà khổ qua Vĩnh Tiến - (100 gói x 80gr/gói)/thùng, mới 100%&VN

BAO

85

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Chè đen PD.Hàng đóng đồng nhất 64 kgs/bao. Hàng mới 100%

KG

1.57

CANG XANH VIP

FOB

CHÈ ĐEN ĐÓNG TRONG 400 BAO(60KG/BAO). HÀNG ĐÓNG TRONG 01 CONTAINER 40'HC&VN

KG

1.22

DINH VU NAM HAI

FOB

Nguồn: VITIC