Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

Trà Đen (500gr/Túi; 15 túi/thùng)&VN

BAO

60,45

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TRÀ GỪNG-GINGER TEA , HIỆU: BA LA VANG , 1 THÙNG GỒM: 24BOXES * 50G, HÀNG MỚI 100%&VN

BAO

18

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CHÈ XANH 9054 ( HÀNG MỚI 100% ĐÓNG 30KG/BAO)&VN

KG

2,74

TAN CANG HAI PHONG

FOB

Chè đen PF(62Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,55

TAN CANG HAI PHONG

FOB

CHE DEN DONG TRONG 800 BAO (60KGS/BAO). HANG DONG TRONG 02 CONTAINER 40'HC&VN

KG

1,175

CANG HAI AN

FOB

Chè đen PF(64Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,55

DINH VU NAM HAI

FOB

Chè đen PF1(62Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,35

CANG XANH VIP

FOB

Nguồn: VITIC