Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

Trà Thái Nguyên ( 250g x 20bag/carton), Nhãn hiệu: Duy Anh, NSX: Duy Anh ( Hàng mới 100%)&VN

BAO

33.25

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

trà&VN

TUI

2

HO CHI MINH

FOB

Chè đen PF1(62Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1.55

CANG XANH VIP

FOB

Nguồn: VITIC