Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Chè xanh 550 bao ( 35 kg/bao). Hàng mới 100%&VN

KG

2,3

CANG XANH VIP

FOB

CHÈ XANH 9054 ( HÀNG MỚI 100% ĐÓNG 30 KG/BAO)&VN

KG

2,8

TAN CANG HAI PHONG

FOB

Chè đen PF1(62Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,55

DINH VU NAM HAI

FOB

Chè đen PF1(62Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,55

DINH VU NAM HAI

FOB

Nguồn: VITIC