Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Trà khô ( 1bag - 500gram )&

TUI

3,1

HO CHI MINH

FOB

Trà Xanh Thái Nguyên50 x 3.5oz(100g)Phúc Long&VN

BAO

64

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Chè xanh Việt Nam 540 bao ( 35 kg/bao). Hàng mới 100%&VN

KG

2,2

CANG XANH VIP

FOB

Chè đen PD(62Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,57

CANG TAN VU - HP

FOB

Chè đen PS ( Hàng đóng đồng nhất 40 kg/bao), mới 100%&VN

KG

1,25

GREEN PORT (HP)

FOB

Chè đen STD - 112 ( Hàng đóng đồng nhất 60 kg/bao), mới 100%

KG

0,92

DINH VU NAM HAI

FOB

Chè đen OPA 115 (Hàng đóng đồng nhất 26 kg/bao), mới 100%&VN

KG

1,92

CANG XANH VIP

FOB

Nguồn: VITIC