Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Trà lipton Icetea&VN

BAO

2

CANG CHAN MAY (HUE)

FOB

CHÈ XANH 9054 ( HÀNG MỚI 100%, ĐÓNG 30 KG/ BAO)&VN

KG

2,8

TAN CANG HAI PHONG

FOB

CHÈ ĐEN ĐÓNG TRONG 400 BAO (60 KGS/BAO). HÀNG ĐÓNG TRONG 01 CONTAINER 40'HC.&VN

KG

1,22

DINH VU NAM HAI

FOB

Chè đen hàng mới 100% do Việt Nam Sản Xuất. &VN

KG

1,33

DINH VU NAM HAI

FOB

Chè đen do Việt Nam sản xuất BPS (đã qua chế biến) =481 bao Pe/pp (hàng đóng đồng nhất 45kg/bao)&VN

KG

1,18

CANG XANH VIP

FOB

TRÀ LÊN MEN MỘT PHẦN. NW: 18 KG/THÙNG CARTON. GW: 19.5 KG/THÙNG CARTON.&VN

KG

4,2

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC