Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

Trà lài Phương Vy (100g/gói, 100 gói/thùng)&VN

KG

7.9

ICD TRANSIMEX SG

FOB

chè đóng gói

BAO

3

NULL

FOB

Trà khổ qua (100 x 80g)&VN

BAO

101.9369

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Chè đen Pekoe Std 151, HSD: 09/2020, hàng mới 100%&VN

KG

2.33

DINH VU NAM HAI

FOB

Chè đen PEKOE (Origin: Vietnam)&VN

KG

2.65

DINH VU NAM HAI

FOB

Chè đen PF(63Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1.45

TAN CANG HAI PHONG

FOB

Chè đen PF(64Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1.67

DINH VU NAM HAI

FOB

Chè đen PF, Hàng đóng đồng nhất 62 kgs/bao. Hàng mới 100%

KG

1.35

CANG HAI AN

FOB

Chè đen Việt Nam STD.B222 Pekoe, hàng mới 100%, &VN

KG

2.9

DINH VU NAM HAI

FOB

Nguồn: VITIC