Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Trà Thái Nguyên ( 250g x 20bag/carton), Nhãn hiệu: Duy Anh, NSX: Duy Anh ( Hàng mới 100%)&VN

BAO

33.25

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CHÈ XANH, HÀNG MẪU&VN

TUI

50.022

HA NOI

FOB

Trà khô&

KG

10

HO CHI MINH

FOB

Chè nhài Kim Anh (20g/gói,10 gói/túi,35 túi/thùng, 5 thùng, hàng mới 100%, hạn sử dụng 26/2/2019)&VN

TUI

2.3

DINH VU NAM HAI

FOB

Chè đen Việt Nam STD.B624 (A) FANNINGS, hàng mới 100%, &VN

KG

1.31

DINH VU NAM HAI

FOB

Chè đen PF(60Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1.55

DINH VU NAM HAI

FOB

Chè đen PF1(62Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1.55

CANG XANH VIP

FOB

Nguồn: VITIC