Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Trà Earl Grey Tea - Hymalaya 100g, mới 100%&VN

BAO

2,85

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CHÈ XANH 8011 ( HÀNG MỚI 100% ĐÓNG 30KG/BAO)&VN

KG

3,8

TAN CANG HAI PHONG

FOB

Chè đen PF1(62Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,55

CANG XANH VIP

FOB

Chè đen thành phẩm. 503 bao. Hàng mới 100%, do việt Nam sản xuất. &VN

KG

2,8

CANG TAN VU - HP

FOB

CHÈ ĐEN CTC PD STD16037, ĐÓNG TRONG 440 BAO, 60 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100%

KG

1,221

DINH VU NAM HAI

FOB

CHÈ ĐEN OP110/FB030, ĐÓNG GÓI 23 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100%&VN

KG

2,11

DINH VU NAM HAI

FOB

Chè đen PF(62Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,67

DINH VU NAM HAI

FOB

Nguồn: VITIC