Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Trà khổ qua (100 hộp/thùng) - hàng mới 100%&VN

BARREL

93

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Trà Xanh Thái Nguyên (Móc Câu)50 x 7oz (200g)CEAF&VN

BAO

118

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Chè Xanh ( Dried Green Tea Leave )&VN

KG

2,61

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Chè xanh OP(45Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

2,1

DINH VU NAM HAI

FOB

Chè đen PF1(62Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,55

DINH VU NAM HAI

FOB

TRA LEN MEN 1 PHAN . NW: 18 KG/THÙNG CARTON. GW: 19.5 KG/THÙNG CARTON&VN

KG

4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Chè đen Việt Nam STD.B215 OP1, hàng mới 100%, &VN

KG

2,66

TAN CANG HAI PHONG

FOB

Nguồn: VITIC