Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (USD)

Thị trường

Cảng, cửa khẩu

PTTT

Trà hương sen (lotus tea)(100gr/gói) không nhãn hiêu.hàng mới 100% &VN

CAI

0,6

Japan

HO CHI MINH

FCA

Trà túi lọc &

TUI

10

Australia

HO CHI MINH

FOB

Trà xanh gói &VN

BAO

0,05

HongKong

CANG DA NANG

FOB

Trà lài Phương Vy (100g/gói, 100 gói/thùng). Hàng mới 100% &VN

KG

7,7

Poland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CHÈ XANH 9054 (HÀNG MỚI 100%) &VN

KG

2,72

Taiwan

TAN CANG HAI PHONG

FOB

Nestea chanh 8/2 (18x14g) Km hũ (252g/hộp 24 hộp/thùng). Net weight: 6.048kg/thùng. NCC:Công ty TNHH Một thành viên Thái Dương. Việt Nam &VN

 

100

37,19

China

TAN CANG HAI PHONG

Chè đen Ceylon ( Hàng đóng đồng nhất 10kg/ thùng), mới 100%

KG

1,29

Sri Lanka

CANG XANH VIP

FOB

Chè đen PD.Hàng đóng đồng nhất 64 kgs/bao. Hàng mới 100%

KG

1,7

Singapore

TAN CANG HAI PHONG

FOB

Chè đen Việt Nam, loại FANNINGS, hàng mới 100%, &VN

KG

1,07

Russian Federation

CANG XANH VIP

FOB

Chè đen KT620 (Hàng đóng đồng nhất 50 kg/bao), mới 100%

KG

1,3

United States of America

CANG DINH VU - HP

FOB

Chè đen PF(60Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,6

Nigeria

NAM HAI

FOB

Nguồn: VITIC