Loại đường

Thị trường

Giá

Đường cát trung

An Giang

15.000 đ/kg (bán lẻ)

Đường cát to

An Giang

16.000 đ/kg (bán lẻ)

Đường Biên Hoà (loại xuất khẩu)

Hà Nội

19.000 đ/kg (bán buôn)

Đường Thanh Hóa (loại xuất khẩu)

Hà Nội

19.000 đ/kg (bán buôn)

Đường Thanh Hóa

Hà Nội

18.000 đ/kg (bán buôn)

Đường Biên Hòa

Hà Nội

18.000 đ/kg (bán buôn)

Nguồn: Bộ Nông nghiệp