Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Bạc Liêu

Thóc tẻ thường

5.450(-50)

Gạo tẻ thường

9.500

Gạo thơm Hương Lài sữa

15.000

Gạo lức nguyên liệu

8.000

Gạo NL loại 1

9.050(-50)

Bình Dương

Thóc tẻ thường

8.000

Gạo tẻ thường

13.500

Gạo tấm thơm, nàng hương

17.500

Long An

Giá bán lẻ

Lúa thường hạt dài, khô

6.100

Lúa thường (loại cũ)

6.600

Gạo thông dụng

10.000

Gạo nàng thơm chợ Đào

18.500

Giá mua nông sản

Gạo nguyên liệu loại 1

7.350

Gạo nguyên liệu loại 2

6.800

Gạo XK 5% tấm

7.900

Lạc nhân loại 1 (Đức Hòa)

40.000

Trà Vinh

Lúa thường

8.000

Gạo thường

10.000

Gạo Tài Nguyên

15.000

Nếp ngon

20.000

Cám gạo

5.500

Đỗ xanh

36.000

Đỗ tương

30.000

Lạc

42.000

Tiền Giang

Gạo tẻ thường

12.000

Gạo tẻ ngon

19.000

Giá mua nông sản:

Thóc tẻ thường

6.300

Gạo nguyên liệu loại 1 (trắng) Công ty lương thực mua

8.300

Gạo nguyên liệu loại 2 (chà lứt)

7.300

Gạo thành phẩm XK 5% tấm

8.050

Gạo thành phẩm XK 10% tấm

7.950

Gạo thành phẩm XK 15% tấm

7.900

Gạo thành phẩm XK 25% tấm

7.800

Lâm Đồng

Gạo tẻ thường

13.000

Gạo nếp thường

21.000

Đỗ xanh hạt

38.000

Ngô thu mua tại Đơn dương

8.500

Cà Mau

Thóc tẻ thường

8.100

Gạo tẻ thường

10.000

Gạo lài sữa

13.000

Lúa tẻ thường (mới)

6.000

Gạo nguyên liệu loại 1

8.500

Gạo nguyên liệu loại 2

7.200

Gạo thành phẩm xuất khẩu 5% tấm

8.000

Gạo thành phẩm xuất khẩu 25% tấm

7.350

Cần Thơ

Lúa thường

6.000

Gạo thường

10.000

Gạo thơm

14.000

Nguồn: VITIC/TTGC