Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Long An

Giá bán lẻ

 

Lúa thường hạt dài, khô

5.800(+100)

Lúa thường (loại cũ)

6.450(+100)

Gạo thông dụng

10.000

Gạo nàng thơm chợ Đào

19.000

Giá mua nông sản

 

Gạo nguyên liệu loại 1

7.300

Gạo nguyên liệu loại 2

6.700

Gạo XK 5% tấm

7.900

Lạc nhân loại 1 (Đức Hòa)

40.000

An Giang

Nếp vỏ (tươi)

4.900 - 5.000

Lúa Jasmine

5.000

Lúa IR 50404

4.300 - 4.400

Lúa OM 2514

4.600 - 4.700

Lúa OM 1490

4.600 - 4.700

Lúa OM 2517

4.600 - 4.700

Lúa OM 4218

4.700

Lúa OM 6976

4.700 - 4.800

Lúa Nàng Nhen

8.000

Lúa Jasmine

6.200

Lúa IR 50404

5.400

Lúa OM 2517

5.700

Lúa OM 4218

5.700

Lúa OM 6976

5.700

Gạo thường

10.000

Gạo Nàng Nhen

14.000

Gạo thơm thái hạt dài

15.000

Gạo thơm Jasmine

13.000 - 13.500

Gạo Hương Lài

18.000

Gạo trắng thông dụng

9.800

Gạo Sóc thường

12.600

Gạo thơm Đài Loan trong

15.600

Gạo Nàng Hoa

14.000

Gạo Sóc Thái

15.500 - 16.000

Tấm thường

9.000

Tấm thơm

10.500

Tấm lài

10.500

Gạo Nhật

25.000

Cám

5.800 - 6.000

Lạc loại 1

19.000

Lạc loại 2

15.000

Lạc loại 1

34.000

Lạc loại 2

31.000

Lạc loại 1

43.000

Lạc loại 2

38.000

Lạc tươi

15.000

Vừng vàng bóc vỏ

55.000

Vừng đen

40.000

Bắp lai

4.500

Trà Vinh

Lúa thường

8.000

Gạo thường

10.000

Gạo Tài Nguyên

15.000

Nếp ngon

20.000

Cám gạo

5.500

Đỗ xanh

36.000

Đỗ tương

30.000

Lạc

42.000

Nguồn: VITIC/TTGC