Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Bạc Liêu

Thóc tẻ thường

5.450(+100)

Gạo tẻ thường

9.500

Gạo thơm Hương Lài sữa

15.000

Gạo lức nguyên liệu

7.700(+100)

Gạo NL loại 1

8.850(+100)

Bình Dương

Thóc tẻ thường

8.000

Gạo tẻ thường

13.500

Gạo tấm thơm, nàng hương

17.500

Cà Mau

Gạo tẻ thường

10.000

Gạo lài sữa

13.000

Lúa tẻ thường (mới)

6.000

Gạo nguyên liệu loại 1

8.500

Gạo nguyên liệu loại 2

7.200

Gạo thành phẩm xuất khẩu 5% tấm

8.000

Gạo thành phẩm xuất khẩu 25% tấm

7.350

Cần Thơ

Lúa thường

6.000

Gạo thường

10.000

Gạo thơm

14.000

Gạo nguyên liệu XK 5% tấm

6.800

Gạo nguyên liệu 15% tấm

6.700

Gạo nguyên liệu 25% tấm

6.700

Lâm Đồng

Gạo tẻ thường

13.000

Gạo nếp thường

21.000

Đỗ xanh hạt

38.000

Ngô thu mua tại Đơn dương

8.500

Tiền Giang

Gạo tẻ thường

11.000

Gạo tẻ ngon

18.000

Giá mua nông sản:

Thóc tẻ thường

5.900

Gạo nguyên liệu loại 1 (trắng) Công ty lương thực mua

7.400

Gạo nguyên liệu loại 2 (chà lứt)

6.850

Gạo thành phẩm XK 5% tấm

7.750

Gạo thành phẩm XK 10% tấm

7.600

Gạo thành phẩm XK 15% tấm

7.450

Gạo thành phẩm XK 25% tấm

7.300

Nguồn: VITIC/TTGC