Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Tiền Giang

Gạo tẻ thường

11.000

Gạo tẻ ngon

18.000

Giá mua nông sản:

Thóc tẻ thường

5.500

Gạo nguyên liệu loại 1 (lức)

7.100

Gạo nguyên liệu loại 2 (504)

6.700

Gạo thành phẩm XK 5% tấm

7.700

Gạo thành phẩm XK 10% tấm

7.600

Gạo thành phẩm XK 15% tấm

7.400

Gạo thành phẩm XK 25% tấm

7.400

Lâm Đồng

Gạo tẻ thường

13.000

Gạo nếp thường

21.000

Đỗ xanh hạt

38.000

Ngô thu mua tại Đơn dương

8.500

Long An

Giá bán lẻ

Lúa thường hạt dài, khô

5.500(-100)

Lúa thường (loại cũ)

6.400

Gạo thông dụng

10.000

Gạo nàng thơm chợ Đào

19.000

Giá mua nông sản

Gạo nguyên liệu loại 1

7.200

Gạo nguyên liệu loại 2

6.700

Gạo XK 5% tấm

7.900

Lạc nhân loại 1 (Đức Hòa)

40.000

Trà Vinh

Lúa thường

8.000

Gạo thường

10.000

Gạo Tài Nguyên

15.000

Nếp ngon

20.000

Cám gạo

5.500

Đỗ xanh

36.000

Đỗ tương

30.000

Lạc

42.000

An Giang

Giá bán lẻ:

Lúa khô loại 1

6.500

Gạo tẻ thường 5% tấm

11.000

Gạo tẻ thường 20% tấm

10.000

Gạo nàng hương

17.000

Gạo Jasmine

13.000

Giá mua:

Lúa khô loại 1

4.900

Gạo nguyên liệu loại1

7.100

Gạo nguyên liệu loại 2

6.500

Gạo thành phẩm XK 5% tấm

7.150

Gạo thành phẩm XK 10% tấm

7.050

Gạo thành phẩm XK 15% tấm

6.900

Gạo thành phẩm XK 20% tấm

6.750

Gạo thành phẩm XK 25% tấm

6.750

Hậu Giang

Gạo tẻ thường

11.800

Thóc tẻ thường khô

5.600

Gạo nguyên liệu loại 1

6.900

Gạo nguyên liệu loại 2

6.850

Gạo thành phẩm XK 5% tấm

8.050

Gạo thành phẩm XK 25% tấm

7.800

Bình Dương

Thóc tẻ thường

8.000

Gạo tẻ thường

14.000

Gạo tấm thơm, nàng hương

18.000

Bạc Liêu

Thóc tẻ thường

5.450

Gạo tẻ thường

9.500

Gạo thơm Hương Lài sữa

15.000

Gạo lức nguyên liệu

7.700

Gạo NL loại 1

8.850

Cà Mau

Gạo tẻ thường

10.000

Gạo lài sữa

13.000

Lúa tẻ thường (mới)

6.000

Gạo nguyên liệu loại 1

8.500

Gạo nguyên liệu loại 2

7.200

Gạo thành phẩm xuất khẩu 5% tấm

8.000

Gạo thành phẩm xuất khẩu 25% tấm

7.350

Nguồn: VITIC