Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo nếp Việt Nam 10% tấm, hàng đóng trong bao PP 25 kgs, kèm theo 0.5% bao rỗng dự phòng = 180cái.&VN

TAN

472

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nếp 10% tấm&VN

TAN

490

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo KDM 5% tấm gồm 200000 bao tịnh 50kg/bao, cả bì 50.14kg/bao và 2% bao rỗng ~ 4000 cái giao kèm theo. Đóng đồng nhất.&VN

TAN

600

PHAO DT9

FOB

GẠO THƠM VIỆT NAM,ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP+PE 50KG, 50.12KG TỊNH/ BAO .ĐÍNH KÈM 1% BAO RỖNG &VN

TAN

600

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GAO THOM KDM 5% TAM. (DUOC DONG TRONG 9200 BAO PP/PE 50 KG TỊNH/BAO)&VN

TAN

672

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GẠO JASMINE VIỆT NAM 5% TẤM &VN

TAN

591

CANG QT ITC PHU HUU

FOB

GAO THOM 5% TAM ST21 (ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 14000 BAO PP 50KG TỊNH/BAO)&VN

TAN

583

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GẠO TRẮNG VIỆT NAM 100% TẤM, ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP ĐƠN 50KG TỊNH/BAO, GIAO HÀNG BẰNG CONTAINER&VN

KG

0,34

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TẤM ĐÓNG BAO PP/PE 25 KG/BAO.NHÃN BAO: GOLDEN HARP-WHITE BROKEN RICE 100%-NET WEIGHT 25 KGS&VN

TAN

388,8

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nguồn: VITIC