Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

Nếp 10% tấm đóng thành 20.000 bao PP đồng nhất, trọng lượng 50kg/bao. (Hàng được đóng trong 40 container 20 feet).&VN

TAN

420

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo thơm thượng hạng số 9 - 05% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP lồng PE, trọng lượng tịnh 50 kg/bao.&VN

TAN

440

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn, 50kg tịnh/bao, 0.2% bao rỗng miễn phí giao kèm theo hàng. Giao hàng bằng tàu&VN

TAN

356,33

CANG HIEP PHUOC(HCM) - PHAO B.TT9

FOB

GẠO VIỆT NAM,ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP 50 KG TỊNH, 50.12 KG CẢ BÌ&VN

TAN

485

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo 25% tấm gồm 98000 bao tịnh 50kg/bao, cả bì 50.11kg và 1.5 % bao rỗng (~ 1470 cái ) kèm theo (đóng đồng nhất)&VN

TAN

361

PHAO VOSCO SSV01

FOB

TẤM JASMINE VIỆT NAM ( TẤM ĐÓNG BAO 20KG)&VN

TAN

398

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GẠO TRẮNG VIỆT NAM 100% TẤM, ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP ĐƠN 50KG TỊNH/BAO, GIAO HÀNG BẰNG CONTAINER&VN

TAN

328

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tấm Thơm Việt Nam. Hàng đóng đồng nhất trong bao BOPP 50Kg. Xuất kèm 1% bao rỗng dự phòng &VN

TAN

397

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC