Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Nếp Long An,10% tấm, đóng bao PP 25kg/bao&VN

TAN

500

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo nếp 10% tấm . Đóng trong bao PP mới, 50 kg/1bao. &VN

TAN

475

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo nếp Việt Nam 10% tấm. Đóng bao đồng nhất 50 kg/bao, cả bì 50.12 kg/bao.&VN

TAN

480

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo thơm 5% tấm, 25kg/bao, 25 tấn/cont&VN

TAN

553

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Jasmine hạt dài Việt Nam 5% tấm. Hàng đóng đồng nhất trong bao BOPP +PE 50Kg. Xuất kèm 5% bao rỗng dự phòng&VN

TAN

5555

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn 50kg tịnh/bao. 1% bao rỗng dự phòng. Giao hàng bằng tàu&VN

TAN

45991

UNKNOWN

FOB

Gạo Japonica trộn gạo 5%, hàng đổ xá trong container, không bao bì, mỗi container 24,5 tấn.&VN

TAN

465

TAN CANG HIEP PHUOC

FOB

Gạo Jasmine 5% tấm, hàng đóng trong bao PP 25 kgs. Tổng cộng 1060 bao.&VN

TAN

575

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

GẠO THƠM JASMINE VIỆT NAM 5% TẤM ( ĐÓNG BAO PP 50 KG, NHÃN HIỆU: FORTUNE BRAND)&VN

TAN

540

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng 100% tấm bổ sung vitamin ( Bao 1kg x 20 )&VN

TAN

505

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC