Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

 

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo Nếp 10% tấm (Vietnamese Glutinous rice 10 % broken big grain ( Long An ) , đóng bao PP 50 kg/ bao)&VN

TAN

438

China

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo nếp 10% tấm, NW: 50 kg/bao, GW: 50.13 kg/bao&VN

TAN

417

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Jasmine hạt dài 5% tấm. Hàng đóng đồng nhất trong bao PP 50kg. Xuất kèm 2% bao rỗng dự phòng&VN

TAN

533

United Arab Emirates

CANG QT ITC PHU HUU

FOB

Gạo trắng VN 5% tấm xuất khẩu ( Kèm 1.560 bao rỗng cấp miễn phí) -ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG FOB &VN

TAN

354

Singapore

PHAO DUONG THUY 2

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn 50kg tịnh/bao. 0.2% bao rỗng miễn phí giao kèm theo hàng. Giao hàng bằng tàu&VN

TAN

356,33

Malaysia

UNKNOWN

FOB

Tấm Gạo trắng. Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 1000 kg/bao.&VN

TAN

365

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tấm Jasmine, hàng đóng trong bao PP 50kgs, tổng cộng 1000 bao.&VN

TAN

375

Malaysia

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC