Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo Nếp 5% tấm (Vietnam Glutinous rice 5% broken , bao PP 25 kg/ bao)&VN

TAN

570

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo 5% tấm ( 35340 bao 5x5 kg/ bao)&VN

TAN

598.35

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GẠO THƠM VIỆT NAM 5% TẤM ( OM 5451, GẠO ĐÓNG BAO 50KG, NHÃN HIỆU ROOSTER, SUN VALLEY, WINTER SPRING&VN

TAN

428

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn 50kg tịnh/bao. 0.2% bao rỗng miễn phí giao kèm theo hàng. Giao hàng bằng tàu&VN

TAN

356.33

UNKNOWN

FOB

Gạo trắng Việt Nam 15% tấm(50kg/bao)&VN

TAN

388

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Gạo trắng hạt dài - 05% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 50 kg/bao.&VN

TAN

437

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tấm thơm Việt Nam, hàng đóng đồng nhất bao PP 50Kg. Xuất kèm 1% bao rỗng dự phòng&VN

TAN

350

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 25 kg/bao.&VN

KG

0.355

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TẤM ĐÓNG BAO PP/PE 25 KG/BAO.NHAN BAO: GOLDEN HARP-WHITE BROKEN RICE 100%-NET WEIGHT 25 KGS&VN

TAN

383.8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nếp 100% tấm đóng thành 10.000 bao PP đồng nhất, trọng lượng 50kg/bao. (Hàng được đóng trong 20 container 20 feet).&VN

TAN

372

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC