Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Nếp 3% tấm qua máy tách màu .Đóng bao PP 50kg.&VN

TAN

580

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng hạt dài Việt Nam 5% tấm đóng đồng nhất trong bao polypropylene loại 50Kg tịnh (Trọng lượng bao bì 160grams). Kèm theo 2% bao rỗng. &VN

TAN

395,5

CANG MY THOI (AG)

FOB

GẠO TRẮNG 15% TẤM ĐÓNG BAO PP 25 KG/BAO.(NHÃN BAO: CHIẾC THUYỀN BUỒM-SUNRISE-AAA-LONG GRAIN WHITE RICE-NET WEIGHT: 25 KGS HALAL-BAO MÀU VÀNG)&VN

TAN

405

CANG MY THOI (AG)

FOB

TẤM NẾP VIỆT NAM,ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP 50KG, 50.16KG TỊNH/ BAO .ĐÍNH KÈM 1% BAO RỖNGVN &VN

TAN

385

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tấm Gạo nếp VN 100% tấm xuất khẩu (LONG AN )-bao 50kg; kem 100 bao rỗng gía =440 USD/T/FOB- (1cont/ 25tan)&VN

TAN

440

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC