Mặt hàng

ĐVT

Giá USD

Cửa khẩu

Mã GH

GẠO NẾP VIỆT NAM 5% TẤM ( ĐÓNG BAO PP 50 KG, MARK: MALAYSIA MÀU TÍM)&VN

TAN

455

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo nếp 10% tấm, trọng lượng tịnh: 50 kg/bao, cả bì: 50.13 kg/bao&VN

TAN

448

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GẠO TRẮNG 15% TÂM ĐÓNG BAO PP 25 KG (92.000 BAO). NHÃN BAO: GLOBUS TRADE MARK NO.876004 TODAN 25 KG&VN

TAN

370

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo trắng hạt dài Việt Nam 15% tấm gồm 88000 bao tịnh 25kg/bao, cả bì 25.08 kg/bao và 2% bao rỗng ~ 1760 cái giao kèm theo. Đóng đồng nhất. Nhãn hiệu bao bì : SURISE AAA&VN

TAN

375

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo 5 % tấm (Vietnam long grain white rice 5 % broken (OM5451) , bao PP 50 kg/ bao)&VN

TAN

453

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo thơm thượng hạng số 9 - 05% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 50 kg/bao.&VN

TAN

450,75

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo JASMINE 5% tấm, tiêu chuẩn XK, NW: 15 kg/bao, GW: 15.1 kg/bao&VN

KG

610

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn 50kg tịnh/bao. 2% bao rỗng miễn phí giao kèm theo hàng. Giao hàng bằng tàu&VN

TAN

390

UNKNOWN

FOB

Gạo tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 25 kg/bao.&VN

KG

0,353

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo tấm (Đóng bao 50kgs)&VN

TAN

336

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tấm Jasmine Việt Nam (50kg/bao)&VN

TAN

393

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GẠO TRẮNG VIỆT NAM 100% TẤM, ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP ĐƠN 50KG TỊNH/BAO, GIAO HÀNG BẰNG CONTAINER&VN

TAN

339

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC