Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo nếp 10% tấm, NW: 50 kg/bao, GW: 50.13 kg/bao&VN

TAN

454

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

NEP 5% TAM (ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 20,000 BAO PP 50KG TỊNH/BAO)&VN

TAN

446

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Jasmine Việt Nam 5% tấm. Hàng đóng đồng nhất bao BOPP 5Kg. 05 bao 5Kg đóng vào bao PP 25Kg. Xuất kèm 2% bao rỗng dự phòng&VN

TAN

501

CANG HIEP PHUOC(HCM)

FOB

Gạo trắng 5% tấm đóng thành 11.560 bao PP đồng nhất, trọng lượng 50kg/bao. (Hàng được đóng trong 23 container 20 feet).&VN

TAN

500

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gao trang hat dai Viet Nam 5% tam; 96000 bao; dong dong nhat trong bao 50kg; ca bi 50.16kg/bao; 2% bao rong giao kem&VN

TAN

330

CANG MY THOI (AG)

FOB

Nguồn: VITIC