Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

GạO THƠM VIệT NAM 5% TấM (GạO NàNG HOA). ĐóNG ĐồNG NHấT TRONG BAO TRáNG MàNG, TịNH 40LBS(18.16KG)/BAO. TRọNG LƯợNG NET: 42.4944 TấN. TRị GIá HóA ĐƠN: 21,884.62 USD.&VN

TAN

515,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Trắng Japonica 5% Tấm ( Bao 20LBS = 9,07kg ) &VN

TAN

510,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Jasmine Việt Nam 5% tấm, hàng đóng trong bao PP 5x5 kgs, 5 bao 5kg lồng trong bao PP&VN

TAN

528,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo hạt ngắn (Sushi Hikari) sản xuất tại Việt Nam, 5% tấm. HĐ 76-016/AND-EX/JFC ngày 28/07/2016. Giấy đăng ký xuất khẩu số 4267 ngày 29/07/2016 do Hiệp hội lương thực Việt Nam cấp. &VN

TAN

711,00

TAN CANG HAI PHONG

FOB

Gạo thơm Nàng hoa Việt Nam 5% tấm, hàng đóng trong bao PP 50 kgs.&VN

TAN

490,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Japonica 3% tấm&VN

TAN

528,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GạO NHậT 5% TấM ĐóNG TRONG BAO 40LB ( 18.14Kg)/ PP bag&VN

TAN

540,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Jasmine 5% tấm (638 bao, 50LBS/ bao)&VN

TAN

590,00

CANG CAT LAI (HO CHI MINH)

FOB

Gạo thơm 5% tấm (880 bao, 6x4kg/ bao)&VN

TAN

540,00

CANG CAT LAI (HO CHI MINH)

FOB

Gạo Japonica 5%tấm (đóng bao 18 kgs(40lbs))&VN

TAN

642,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng 5% tấm.Đóng bao đồng nhất trong PP 25kg.Tổng cộng : 8.000 bao.&VN

TAN

346,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Jasmine Việt Nam 5% tấm, hàng đóng đồng nhất trong bao BOPP 50kg/bao, đính kèm 2% bao rỗng dự phòng&VN

TAN

491,00

TAN CANG HIEP PHUOC

FOB

GạO THƠM 5% TấM ĐóNG TRONG BAO 10KG / PA bag&VN

TAN

610,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Bánh ú lá tre đông lạnh, (12kg/thùng)&VN

KG

2,70

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo nếp (hạt ngắn) sản xuất tại Việt Nam 5% tấm, hàng mới 100%. Hợp đồng xuất khẩu số HT16-UT/HFC-07 ngày 03/10/2016, giấy phép XK số 6166 ngày 18/10/2016 do HHLT Việt Nam cấp. &VN

TAN

595,00

DINH VU NAM HAI

FOB

Gạo Jasmine 5% tấm ( 2000 bao, 25 kg/ bao)&VN

TAN

500,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Jasmine 5% tấm tiêu chuẩn XK, NW: 18.144 kg/bao, GW: 18.424 kg/bao&VN

TAN

565,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC