Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo nếp 10% tấm, trọng lượng tịnh: 25 kg/bao, cả bì: 25.08 kg/bao&VN

TAN

521

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng hạt dài Việt Nam 15% tấm gồm 154000 bao tịnh 25kg/bao, cả bì 25.08 kg/bao và 2% bao rỗng ~ 3080 cái giao kèm theo. Đóng đồng nhất. Nhãn hiệu bao bì : SUNRISE AAA&VN

TAN

393

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn 50kg tịnh/bao. 2% bao rỗng miễn phí giao kèm theo hàng. Giao hàng bằng tàu&VN

TAN

391

UNKNOWN

FOB

GAO FRAGRANT VIET NAM 5% TAM (ST21). GOM 20.000 BAO 50 KG LOAI 120 GRAM/CAI, VA 1% BAO RONG = 200 CAI, DONG DONG NHAT GIAO THEO CONTAINER.&VN

TAN

622

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Jasmine Việt Nam hạt dài 5% tấm, hàng đóng đồng nhất bao PP 25KG. Xuất kèm 1% bao rỗng dự phòng.&VN

TAN

508

CANG MY THOI (AG)

FOB

GẠO THƠM VIỆT NAM,ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP 50KG, 50.12KG TỊNH/ BAO .ĐÍNH KÈM 1% BAO RỖNGVN &VN

TAN

680

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo KDM 5% tấm đóng đồng nhất trong bao PP loại 50Kg tịnh (Trọng lượng bao bì 140grams)&VN

TAN

600

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GẠO THƠM CAO CẤP HẠT DÀI VIỆT NAM, GIỐNG KDM, VỤ MÙA 2017/2018. 4% TẤM ( ĐÓNG BAO PE 5 KG X 5 BAO/ PP TRÁNG PE 25 KG)&VN

TAN

594,9999

CANG CONT SPITC

FOB

Gạo trắng Việt Nam hạt dài 15% tấm, hàng đóng đồng nhất bao PP 25KG. Xuất kèm 1% bao rỗng dự phòng.&VN

TAN

382

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo Thơm 100% Tấm ( Bao 50kg )&VN

TAN

380

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC