Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo nếp VN 10% tấm xuất khẩu (LA) -bao 50kg; Kèm 104 bao rỗng cấp miễn phí; gía =442 USD/T/FOB- (1cont/ 26tan)&VN

TAN

442

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng VN 5% tấm xuất khẩu ( Kèm 172 bao rỗng cấp miễn phí) -ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG FOB &VN

TAN

350

PHAO SSV02

FOB

Gạo thơm thượng hạng số 9 - 05% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 50 kg/bao.&VN

TAN

481,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn 50kg tịnh/bao. 0.2% bao rỗng miễn phí giao kèm theo hàng. Giao hàng bằng tàu&VN

TAN

356,33

UNKNOWN

FOB

Gạo HNT số 5_05% tấm (Jasmine). Đóng đồng nhất trong bao PP lồng PE, trọng lượng tịnh 50 kg/bao.&VN

TAN

578

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TẤM JASMINE VIỆT NAM ( TẤM ĐÓNG BAO 50KG)&VN

TAN

385

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo Nàng Hoa Việt Nam 100% tấm. Hàng đóng đồng nhất trong bao PP 50Kg. Xuất kèm 2% bao rỗng dự phòng.&VN

TAN

380

CANG MY THOI (AG)

FOB

Nguồn: VITIC