Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo nếp 10% tấm . Đóng trong bao PP mới. 50 kg/ 1 bao, &VN

TAN

503

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo nếp Việt Nam 10% tấm. Đóng bao đồng nhất 50 kg/bao, cả bì 50.13 kg/bao&VN

TAN

473

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% Tấm OM5451 , mới 100%&VN

TAN

515

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GẠO &VN

KG

0,9

CANG CHAN MAY (HUE)

FOB

NẾP VIỆT NAM 5% TẤM ( ĐÓNG BAO PP 50 KG, NHÃN BAO: MALASIA MÀU CAM, CÓ SỌC 2 BÊN, MAY CHỈ TRẮNG 2 ĐƯƠNG)&VN

TAN

480

CANG MY THOI (AG)

FOB

NẾP 5% TẤM ĐÓNG BAO PP/PE 25 KG/BAO. NHÃN BAO: DRAGON RICE&VN

TAN

540

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

GẠO NẾP, PACKING: 5 KGS/BAG X 5 / BUNDLE STRAP&VN

KG

0,915

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng hạt dài (5451) Việt Nam 5% tấm (50kg/bao). &VN

TAN

567,5

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo THƠM JASMIN 5% tấm xuất khẩu -đóng bao LAMINATED BOPP+PE OF 5X5 KG; gía =603 USD/T/FOB TEMA,GHANA- &VN

TAN

603

PHAO TAN THUAN 5

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn 50kg tịnh/bao. 1% bao rỗng dự phòng. Giao hàng bằng tàu&VN

TAN

491,36

UNKNOWN

FOB

HĐ P02383.000: Gạo Jasmine 5% tấm đóng đồng nhất trong túi 5Kg. Sau đó, đóng 5 túi 5Kg vào bao PP loại 25Kg tịnh.&VN

TAN

610

PHAO DT09

FOB

TẤM THƠM JASMINE VIỆT NAM ( ĐÓNG BAO PP 50 KG, NHÃN BAO: MALAYSIA, MAY CHỈ VÀNG 2 ĐƯỜNG)&VN

TAN

410

CANG MY THOI (AG)

FOB

HĐ P02539.000: Tấm KDM đóng đồng nhất trong bao PP loại 50Kg tịnh.&VN

TAN

418

PHAO DT09

FOB

TAM NEP (ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 10000 BAO PP 50KG TỊNH/BAO)&VN

TAN

410

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC