Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo Nếp 5% tấm (Vietnam Glutinous rice 5% broken , bao PP 25 kg/ bao)&VN

TAN

565

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng hạt dài Việt Nam 15% tấm, hàng đóng đồng nhất bao PP 25Kg. Xuất kèm 1% bao rỗng dự phòng&VN

TAN

370

CANG MY THOI (AG)

FOB

GẠO JASMINE VIỆT NAM 5% TẤM &VN

TAN

563

CANG QT ITC PHU HUU

FOB

Gạo thơm Việt Nam 5% tấm, gồm 47,000 bao, đóng đồng nhất trong bao BOPP 25kg, cả bì 25.115kg. 2% bao rỗng giao kèm.&VN

TAN

604,5

CANG QT ITC PHU HUU

FOB

Gạo thơm số 9 - 05% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP lồng PE, trọng lượng tịnh 50 kg/bao.&VN

TAN

422

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng hạt dài - 05% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 50 kg/bao.&VN

TAN

420

TAN CANG HIEP PHUOC

FOB

Tấm gạo . Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 25 kg/bao.&VN

TAN

358

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tấm thơm Việt Nam (50kg/bao)&VN

TAN

350

CANG CAN THO

FOB

TẤM JASMINE VIỆT NAM ( TẤM ĐÓNG BAO 20KG) NHÃN HIỆU "S P I K E " BRONKEN JASMINE RICE.&VN

TAN

398

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

GẠO TRẮNG VIỆT NAM 100% TẤM, ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP ĐƠN 50KG TỊNH/BAO, GIAO HÀNG BẰNG CONTAINER&VN

TAN

324

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC