Mặt hàng

ĐVT

Gíá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo Nếp, 10% tấm&VN

TAN

440

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nếp Việt Nam 10% tấm, hàng đóng đồng nhất trong bao PP 50kg/bao, đính kèm 1% bao rỗng dự phòng&VN

TAN

495

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm, Đóng đồng nhất trong bao PP đơn 50kg tịnh/bao, 0,2% bao rỗng miễn phí giao kèm theo hàng, Giao hàng bằng tàu&VN

TAN

356,33

UNKNOWN

FOB

Gạo trắng 100% tấm đóng thành 140,000 bao PP đồng nhất, trọng lượng 50kg/bao, &VN

TAN

313,5

UNKNOWN

FOB

GAO TRĂNG 15% TÂM ĐONG BAO PP 25 KG/BAO(80,000 BAO)&VN

TAN

326

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo 5% TAM (ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 14,020 BAO PP 50KG TỊNH/BAO)&VN

TAN

470

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Jasmine 5% tấm, gồm 33152 bao tịnh 5X10lbs (22,68kg), cả bì 23,03kg, va 3% bao rỗng giao kèm theo (đóng đồng nhất)&VN

KG

0,517

CANG QT ITC PHU HUU

FOB

GẠO TRẮNG 5% TẤM XUẤT KHẨU; TỊNH TRONG BAO ĐỒNG NHẤT 50KG/BAO&VN

TAN

475

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gao trang hat dai Viet Nam 5% tam; 76000 bao; dong dong nhat trong bao 50kg; ca bi 50,16kg/bao&VN

TAN

344

CANG CAN THO

FOB

Gạo100 % tấm ( VIETNAM SHORT GRAIN WHITE RICE 100% BROKEN -SL 10000 bao 50 kg/ bao)&VN

TAN

320

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Tấm Việt Nam ( hàng đóng đồng nhất 50 kg/bao)&VN

TAN

316

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Trắng 100% tấm (Vietnamese Long Grain White Rice 100% Broken), hàng mới 100%, đóng gói 50kg/bao, Giao hàng lần 01 hợp đồng 17/P/08552,&VN

TAN

310

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC