Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo nếp 10% tấm, NW: 50 kg/bao, GW: 50.13 kg/bao&VN

TAN

519

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo nếp 10 % tấm ( VIETNAMESE GLUTINOUS RICE 10 % BROKEN , đóng bao PP 50 kg/ bao)&VN

TAN

523

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn 50kg tịnh/bao. 1% bao rỗng dự phòng. Giao hàng bằng tàu&VN

TAN

455,73

UNKNOWN

FOB

Gạo 5 % tấm (Vietnam long grain fragrant rice (ST21) 5 % broken , bao PP 50 kg/ bao)&VN

TAN

655

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GẠO TRẮNG 15% TẤM ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP 25 KG/BAO; CẢ BÌ 25,085 KG/BAO; 116.000 BAO (NHÃN BAO: HÌNH THUYỀN BUỒM-SUNRISE-AAA--BAO MÀU VÀNG)&VN

TAN

405

CANG CAN THO

FOB

Gạo trắng hạt dài 05% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP. Trọng lượng tịnh 50kg/bao.&VN

TAN

508

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo KDM 5% tấm gồm 222222 bao tịnh 22.5kg/bao, cả bì 22.59kg/bao và 2% bao rỗng (4444 cái) giao kèm theo. Đóng đồng nhất.&VN

KG

0,6096

PHAO DT9

FOB

GẠO TẤM THƠM JASMINE ( ĐÓNG BAO PP 50 KG, NHÃN BAO: MALAYSIA, MAY CHỈ VÀNG 2 ĐƯỚNG)&VN

TAN

402

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo Thơm 100% Tấm ( Bao 50kg )&VN

TAN

380

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tam KDM, gom 20000 bao, trong luong tinh 50 kg/bao, trong luong ca bi 50.164 kg/bao, xuat xu Viet Nam&VN

TAN

372

PHAO DT9

FOB

Nguồn: VITIC