Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo nếp 10% tấm, trọng lượng tịnh: 50 kg/bao, cả bì: 50.13 kg/bao&VN

TAN

448

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo JASMINE 5% tấm, tiêu chuẩn XK, NW: 15 kg/bao, GW: 15.1 kg/bao&VN

KG

610

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng hạt dài Việt Nam 5% tấm, hàng đóng đồng nhất bao PP 50KG. Xuất kèm 1% bao rỗng dự phòng&VN

TAN

430

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn 50kg tịnh/bao. 2% bao rỗng miễn phí giao kèm theo hàng. Giao hàng bằng tàu&VN

TAN

390

UNKNOWN

FOB

Gạo Jasmine Việt Nam hạt dài 5% tấm. Hàng đóng đồng nhất trong bao BOPP 25Kg. Xuất kèm 2% bao rỗng dự phòng.&VN

TAN

574,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng hạt dài 05% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP. Trọng lượng tịnh 50kg/bao.&VN

TAN

469

TAN CANG HIEP PHUOC

FOB

Gạo tấm. Đóng đồng nhất trong bao Jumbo, trọng lượng tịnh 25 tấn/bao.&VN

KG

0,36

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GẠO TRẮNG VIỆT NAM 100% TẤM, ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP ĐƠN 50KG TỊNH/BAO, GIAO HÀNG BẰNG CONTAINER&VN

TAN

339

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC