Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Nếp 10% tấm ( đóng bao đồng nhất 50kg tịnh; Xuất xứ Việt Nam; 1% bao rỗng dự phòng)#&VN

TAN

496.5

PHAO TT9

FOB

Gạo Nếp, 10% tấm#&VN

KG

0.487

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng 5% tấm gồm 100000 bao tịnh 25kg/ bao, cả bì 25.08kg/bao và 1% bao rỗng =1000 cái giao kèm (đóng đống nhất)#&VN

TAN

348

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo 5% tấm. Đóng bao PP 25kg/bao.#&VN

TAN

355

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn 50kg tịnh/bao. 1% bao rỗng dự phòng. Giao hàng bằng tàu#&VN

TAN

390.94

UNKNOWN

FOB

Gao trang hat dai Viet Nam 5% tam; 95000 bao; dong dong nhat trong bao 50kg; ca bi 50.16kg/bao; 2% bao rong giao kem#&VN

TAN

347.5

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo nếp 100% tấm (Vietnamese Short Grain Glutinous Rice 100% Broken(Long An)), hàng mới 100%, đóng gói 50kg/bao. #&VN

TAN

440

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TẤM THƠM - VỤ 2017 (ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 10,000 BAO PP 50KG TỊNH/BAO)#&VN

TAN

357

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC

                                                                                        

Giá hạt điều xuất khẩu tuần 24-31/3/2017

Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Hạt điều nhân loại WW240#&VN

KG

11.6843

TNHH XNK TAY NAM

FOB

HẠT ĐIỀU WW320 NHÂN 2TINS/25LBS#&VN

KG

11.9

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt Điều Nhân Loaị WW320 (Hạt Điều Thô Bóc vỏ ,chưa rang)

KG

10.9788

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

HẠT ĐIÊU NHÂN WW320

TAN

10253.045

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều loại WW320#&VN

POUND

4.7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HẠT ĐIỀU NHÂN TIỆT TRÙNG LOẠI PST-W320

KG

9.7002

CANG DONG NAI

FOB

Hạt điều chiên không muối 6hủx1.1kg

KG

13.4545

CANG QT CAI MEP

FOB

Hạt điều nhân rang Việt Nam loại RLP#&VN

KG

7.4956

CANG DONG NAI

FOB

VN

KG

12.3243

CANG T.CANG -CAI MEP

FOB

Hạt điều rang muối 454gx12 (1050 carton)#&VN

KG

12

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều chiên WS / LP#&VN

BARREL

118.5292

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC