Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo nếp VN 10% tấm xuất khẩu -bao 50kg; Kèm 104 bao rỗng cấp miễn phí; gía =515 USD/T/FOB- (1cont/ 26tan)&VN

TAN

515

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo nếp 10% tấm, trọng lượng tịnh: 25 kg/bao, cả bì: 25.08 kg/bao&VN

TAN

519

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo thơm 5% tấm (ĐÀI THƠM 8) đóng thành 14.000 bao PP đồng nhất, trọng lượng 50kg/bao. (Hàng được đóng trong 28 container 20 feet).&VN

TAN

550

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng hạt dài Việt Nam 15% tấm gồm 158000 bao tịnh 25kg/bao, cả bì 25.08 kg/bao và 2% bao rỗng ~ 3160 cái giao kèm theo. Đóng đồng nhất. Nhãn hiệu bao bì : SUNRISE AAA&VN

TAN

394

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo trắng VN 5% tấm xuất khẩu ( Kèm 200 bao rỗng cấp miễn phí) -Giá 398 USD+1,5 USD do tăng trọng lượng bao bì=399,5 USD/T/FOB)ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG FOB &VN

TAN

399,5

PHAO PHUOC LONG 4

FOB

GẠO TRẮNG 15% TÂM ĐÓNG BAO PP 20 KG (50.000 BAO). NHÃN BAO: GLOBUS TRADE MARK NO.876004 TODAN 20 KG&VN

TAN

385

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo Việt Nam 15% tấm, hàng đóng đồng nhất bao PP 25KG. Xuất kèm 1% bao rỗng dự phòng.&VN

TAN

398

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn 50kg tịnh/bao. 1% bao rỗng dự phòng. Giao hàng bằng tàu&VN

TAN

421,25

UNKNOWN

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn 50kg tịnh/bao. 2% bao rỗng miễn phí giao kèm theo hàng. Giao hàng bằng tàu&VN

TAN

391

UNKNOWN

FOB

Tấm gạo , xuất xứ Việt Nam, 50 kg bao net, 50.13 kg bao gross&VN

TAN

405

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC