Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

NẾP VIỆT NAM,ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP 50KG TỊNH/ BAO, 50.14KG CẢ BÌ/BAO .ĐÍNH KÈM 2% BAO RỖNGVN &VN

TAN

469

UNKNOWN

FOB

Gạo nếp 10% tấm . Đóng trong bao PP mới. 50 kg/ 1 bao, &VN

TAN

499

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo nếp Việt Nam 10% tấm. Đóng bao đồng nhất 50 kg/bao, cả bì 50.12 kg/bao&VN

TAN

488

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Nếp Việt Nam 10% tấm, hàng đóng trong bao PP 50 kgs &VN

TAN

475

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng hạt dài 15% tấm. Đóng bao PP 25kg/bao, Nhãn bao: SUNRISE ( màu vàng ).&VN

TAN

443

CANG MY THOI (AG)

FOB

GAO TRANG VIET NAM 5% TAM (5451). GOM 40.000 BAO 50 KG LOAI 140 GRAM/CAI, VA 2% BAO RONG = 800 CAI. DONG DONG NHAT GIAO THEO TAU&VN

TAN

489

PHAO PHUOC LONG 4

FOB

Gạo thơm (Đài Thơm 8) 4% tấm, gồm 38000 bao, trọng lượng tịnh 25 kg/bao, trọng lượng cả bì 25.285 kg/bao, xuất xứ Việt Nam.&VN

TAN

568

CANG CONT SPITC

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Hàng đóng đồng nhất trong bao BOPP 50 Kg. Xuất kèm 1% bao rỗng dự phòng.&VN

TAN

577

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn 50kg tịnh/bao. 1% bao rỗng dự phòng. Giao hàng bằng tàu&VN

TAN

459,91

UNKNOWN

FOB

Gạo 15% tấm đóng đồng nhất trong bao PP loại 25Kg tịnh.&VN

TAN

420

PHAO SSV 02

FOB

Gạo trắng Việt Nam 05% tấm. Đóng đồng nhất trong bao BOPP, trọng lượng tịnh 50 kg/bao.&VN

TAN

525

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo thơm 5% tấm, 40,000 bao; đóng đồng nhất trong bao 25kg; cả bì 25.12 kg; 2% bao rỗng giao kèm&VN

TAN

570,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GAO TRANG 5451 5% TAM (ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 5400 BAO 5LBS(2.27KG)10 BAO VAO 1 THUNG CARTON; 378 BAO 20LBS(9.07KG) 3 BAO 1 THUNG CARTON & 252 BAO 20LBS(9.07KG) 3 BAO 1 THUNG CARTON.&VN

TAN

520

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TAM NEP (ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 9993 BAO PP 50KG TỊNH/BAO)&VN

TAN

420

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cốm dẹp ( 50 bịch / thùng=11 kgs) hiệu Quảng Trị. Hàng mới 100%&VN

BAO

10

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Nguồn: VITIC