Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo nếp Việt Nam 10% tấm, hàng đóng trong bao PP 25 kgs, kèm theo 0.5% bao rỗng dự phòng = 60cái.&VN

TAN

529

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo nếp 10% tấm, trọng lượng tịnh: 50 kg/bao, cả bì: 50.12 kg/bao&VN

TAN

504

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nếp Long An ,10% tấm , đóng bao PP 25kg/bao&VN

TAN

495

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GẠO JASMINE VIỆT NAM 5% TẤM &VN

TAN

560,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo thơm 5% tấm đóng đồng nhất trong bao BO PP loại 50Kg tịnh.&VN

TAN

500

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm(50kg/bao)&VN

TAN

398,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GẠO VIỆT NAM 5% TẤM &VN

TAN

526,6

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tấm thơm Việt Nam(50kg/bao)&VN

TAN

374

CANG CAN THO

FOB

Nguồn: VITIC