Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo Nếp 10% tấm ( Vietnam glutinous Rice 3% broken , đóng bao PP 25kg , &VN

TAN

512

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GẠO THƠM ST21 VIỆT NAM, 5% TẤM, ĐÓNG BAO PP TỊNH 50KG&VN

KG

0,65

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GẠO KDM 5% TẤM, BAO GỒM 100,000 BAO; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP 50KG/BAO, CẢ BÌ 50.14 KG/BAO; 2% BAO RỖNG GIAO KÈM&VN

TAN

596

PHAO TRUONG AN 06

FOB

GAO DAI THOM VIET NAM 5% TAM (GOM 2000 BAO, 50KG/BAO)&VN

TAN

520

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GẠO VIỆT NAM, ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP + PE 25KGS/ BAO, 25.08KGS/ CẢ BÌ.&VN

TAN

610

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tấm Gạo nếp VN 100% tấm xuất khẩu (LONG AN )-bao 50kg; kem 100 bao rỗng gía =440 USD/T/FOB- (1cont/ 25tan)&VN

TAN

440

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng 5% tấm (60 % Japonica, 40% hạt ngắn), xuất xứ Việt Nam, 20 kg bao net ( 1 kg x 20 bao), 20.235 kg bao gross&VN

KG

0,6085

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC