Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

NẾP VIỆT NAM,ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP 25KG, 25.08KG TỊNH/ BAO .ĐÍNH KÈM 1% BAO RỖNG &VN

TAN

440

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Nếp 10% tấm ( Vietnamese Glutinous rice 10 % broken , đóng bao PP 50 kg/ bao)&VN

TAN

449

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo thơm Việt Nam - 05% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP lồng PE, trọng lượng tịnh 50 kg/bao.&VN

TAN

540

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn 50kg tịnh/bao. 0.2% bao rỗng miễn phí giao kèm theo hàng. Giao hàng bằng tàu&VN

TAN

356.33

UNKNOWN

FOB

Gạo thơm 5% tấm, gồm 160,000 bao, đóng đồng nhất trong bao BOPP 25kg, cả bì 25.13kg. 2% bao rỗng giao kèm.&VN

TAN

561

PHAO TT4

FOB

Cốm dẹp hiệu Quảng Trị (50 bịch/thùng=12kg)&VN

BAO

6

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Tấm Jasmine, hàng đóng trong bao PP 50kgs, tổng cộng 500 bao.&VN

TAN

375

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo 100% tấm (Vietnamese white rice 100% broken , bao PP 50 kg/ bao)&VN

TAN

330

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gao tam thom; 30000 bao; dong dong nhat trong bao 50kg, ca bi 50.175kg/bao; 2% bao rong giao kem&VN

TAN

372.5

PHAO TT4

FOB

GẠO TẤM; 18,600 BAO; ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO 50KGS; CẢ BÌ 50.12 KGS/BAO; 1% BAO RỖNG GIAO KÈM&VN

TAN

324

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC