ặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo nếp 10% tấm, NW: 50kg/bao, GW: 50.12kg/bao

TAN

480

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo nếp Việt Nam 10% tấm, hàng đóng trong bao PP 25 kgs

TAN

509

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GẠO KDM 5% TẤM, BAO GỒM 200,000 BAO; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP 50KG/BAO, CẢ BÌ 50.14 KG/BAO; 2% BAO RỖNG GIAO KÈM

TAN

596

UNKNOWN

FOB

GẠO JAPONICA 5% TẤM XUẤT KHẨU, ĐÓNG TRONG BAO ĐỒNG NHẤT 50KG

TAN

535

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo ST21_ 5% tấm sortexed .Đóng bao PP 50kg.

TAN

705

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TẤM ĐÓNG BAO PP/PE 25 KG/BAO.NHÃN BAO: GOLDEN HARP-WHITE BROKEN RICE 100%-NET WEIGHT 25 KGS

TAN

425,65

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng 5% tấm (60 % Japonica, 40% hạt ngắn), xuất xứ Việt Nam, 20 kg bao net ( 1 kg x 20 bao), 20.235 kg bao gross

KG

0,6085

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC