Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo NẾP 10% tấm, NW: 50 kg/bao, GW: 50.13 kg/bao&VN

TAN

480

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo nếp Long An xuất khẩu 10% tấm( 500 Tấn vụ mùa hè thu , 500 Tấn vụ mùa thu đông); đóng đồng nhất bao PP 50 kg ;kèm theo 400 cái bao rỗng cấp miễn phí.&VN

TAN

460

PHAO TT4

FOB

Nếp Việt Nam 5% Tấm.&VN

TAN

520

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GẠO THƠM VIỆT NAM 5% TẤM ( OM 5451), GẠO ĐÓNG BAO 50KG, NHÃN HIỆU ROOSTER&VN

TAN

440

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo Việt Nam 5% Tấm ( hàng đóng đồng nhất 50 kg/bao)&VN

TAN

391

TAN THUAN 4

FOB

GẠO THƠM VIỆT NAM,ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP 50KG, 50.12KG TỊNH/ BAO .ĐÍNH KÈM 1% BAO RỖNG &VN

TAN

457

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo thơm VN 5% tấm xuất khẩu(KDM) -bao 50kg; Kèm100 bao rỗng cấp miễn phí; gía =620 USD/T/FOB- HUANGPU PORT(1cont/ 25tan)&VN

TAN

620

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm (OM5451), hàng đóng trong bao PP 50 kgs, kèm theo 2% bao rỗng dự phòng = 400cái.&VN

TAN

445

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn 50kg tịnh/bao. 1% bao rỗng dự phòng. Giao hàng bằng tàu&VN

TAN

416.27

UNKNOWN

FOB

Gạo Việt Nam 15% tấm, hàng đóng đồng nhất bao PP 25KG. Xuất kèm 1% bao rỗng dự phòng.&VN

TAN

368

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo tấm (đóng bao 50 kgs)&VN

TAN

338

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GẠO THƠM JASMINE VIỆT NAM 100% TẤM ( ĐÓNG BAO PP 50 KG , MARK MALAYSIA)&VN

TAN

360

CANG MY THOI (AG)

FOB

Nguồn: VITIC