Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo nếp 10% tấm, trọng lượng tịnh: 50 kg/bao, cả bì: 50.12 kg/bao&VN

TAN

470

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GAO NEP AN GIANG VIET NAM 10% TAM. GOM 10.000 BAO PP 50 KGS LOAI 130 GRAM/CAI, 1% = 100 BAO RONG GIAO THEO CONTAINER (DONG DONG NHAT)&VN

TAN

492

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GẠO TRẮNG HẠT DÀI VIỆT NAM 15% TẤM ( GẠO ĐÓNG BAO 25KG, NHÃN HIỆU SUNSHINE)&VN

TAN

404

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo trắng hạt dài Việt Nam 5% tấm ,gồm 44000 bao, hàng được đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 50 kg/ bao, cả bì 50.16 kg/bao. Xuất xứ Việt Nam, 2% bao rỗng được giao kèm.Marka:Malaysia&VN

TAN

410

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo Việt Nam 15% tấm, hàng đóng đồng nhất bao PP 25KG. Xuất kèm 1% bao rỗng dự phòng.&VN

TAN

397

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo thơm 5% tấm (ST21) đóng thành 11.720 bao PP đồng nhất, trọng lượng 50kg/bao. (Hàng được đóng trong 23 container 20 feet).&VN

TAN

670

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cốm dẹp hiệu Quảng Trị (50 bịch/thùng=11 kgs)&VN

BAO

7

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Tấm GạoVN 100% tấm xuất khẩu (LONG AN )-bao 50kg; kem 30 bao rỗng gía =380 USD/T/FOB- (1cont/ 25tan)&VN

TAN

380

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tấm Jasmine Việt Nam(50kg/bao)&VN

TAN

405

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng 5% tấm (60 % Japonica, 40% hạt ngắn), xuất xứ Việt Nam, 20 kg bao net ( 1 kg x 20 bao), 20.235 kg bao gross&VN

KG

0,6551

CANG CONT SPITC

FOB

Tấm Việt Nam, hàng đóng đồng nhất bao PP 50KG. Xuất kèm 1% bao rỗng dự phòng.&VN

TAN

350

CANG MY THOI (AG)

FOB

TẤM NẾP 5% tấm, đóng đồng nhất trong bao 25Kg/ PP bag&VN

TAN

440

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC