Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

Gạo nếp 10% tấm, NW: 50 kg/bao, GW: 50.13 kg/bao&VN

TAN

460

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo thơm số 9 - 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP , trọng lượng tịnh 50 kg/bao.&VN

TAN

426

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo nếp VN 10% tấm xuất khẩu (AN GIANG )-bao 25kg; Kèm 100 bao rỗng cấp miễn phí; gía =461 USD/T/FOB- (1cont/ 25tan)&VN

TAN

461

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GẠO JASMINE VIỆT NAM 5% TẤM &VN

TAN

591

CANG QT ITC PHU HUU

FOB

Gạo hạt tròn 3% Tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP 25kg/bao&VN

TAN

555

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 15% tấm, hàng đóng đồng nhất bao PP 25Kg. Xuất kèm 1% bao rỗng dự phòng. Nhãn hiệu bao bì AAA.&VN

TAN

370

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo 5% tấm ( 35340 bao 5x5 kg/ bao)&VN

TAN

598.35

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GẠO THƠM VIỆT NAM 5% TẤM ( OM 5451, GẠO ĐÓNG BAO 50KG, NHÃN HIỆU ROOSTER, SUN VALLEY, WINTER SPRING&VN

TAN

428

CANG MY THOI (AG)

FOB

GẠO TẤM; 18,600 BAO; ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO 50KGS; CẢ BÌ 50.12 KGS/BAO; 1% BAO RỖNG GIAO KÈM&VN

TAN

324

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 25 kg/bao.&VN

KG

0.355

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tấm Thơm Việt Nam. Hàng đóng đồng nhất trong bao BOPP 50Kg. Xuất kèm 1% bao rỗng dự phòng &VN

TAN

397

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC