Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo nếp 10% tấm , NW: 50 kg/bao, GW: 50.13 kg/bao&VN

TAN

454

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo nếp 10% tấm, NW: 25 kg/bao, GW: 25.08kg/bao&VN

TAN

457

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GẠO TRẮNG 5% TẤM XUẤT KHẨU; TỊNH TRONG BAO ĐỒNG NHẤT 50KG/BAO&VN

TAN

455

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 10% tấm (50kg/bao)&VN

TAN

345

CANG SA DEC (DT)

FOB

Gạo KDM 5% tấm, bao gồm 250,000 bao; hàng đóng đồng nhất trong bao PP 50kg/bao, cả bì 50.14 kg/bao; 2% bao rỗng giao kèm&VN

TAN

508

CANG HIEP PHUOC(HCM)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn 50kg tịnh/bao. 1% bao rỗng dự phòng. Giao hàng bằng tàu&VN

TAN

390.94

UNKNOWN

FOB

Tấm thơm Việt Nam (50kg/bao)&VN

TAN

400

CANG SA DEC (DT)

FOB

TAM THOM (ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 10,000 BAO PP 50KG TỊNH/BAO)&VN

TAN

379

CANG CAT LAI (HCM)

FOB